I Otwarty Bieg UKW „MILA KAZIMIERZOWSKA” im. Janka Zmudzińskiego

Organizator/ Organizer:
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy; Firma Life+ Joanna Maciejewska-Błachewicz
Data/ Date:
2017-06-18
Miejsce/ Place:
Bydgoszcz